thiet ke website
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Đăng ký nhận tin

Nhận tài liệu về Lean/CoQ/5S/KPI - vui lòng nhập tin:
Full Name (*)
Please type your full name.
E-mail (*)
Invalid email address.
Number of Employees (*)
Please tell us how big is your company.
  

Stay Connected

facebook
Welcome to Kaizen Vietnam

Global KAIZEN Institute in Vietnam

The Power of Productivity & Growth - 'Tạo giá Trị & Tri thức Công nghiệp'

Kế thừa hơn 30 năm tư vấn, nghiên cứu giúp cho khách hàng thực thi hệ thống để Thay đổi và Phát triển (Kaizen™ and Growth) từ Viện Kaizen Institute toàn cầu do ngài Masaki Imai sáng lập với thuật pháp "Kaizen Way" phát triển trên nền tảng tư duy 'Lean' của Toyota; và hơn 19 năm Kinh nghiệm thực tế trong quá trình nghiên cứu và thi hành các dự án cải tiến và phát triển giúp các nhà máy sản xuất hàng đầu thế giới về cơ khí, điện, điện tử, nhựa, dich vụ chuỗi cung ứng giá trị,..hoạt động xuất sắc tại trong và ngoài Việt Nam. Chúng tôi hiểu rằng thực thi các dự án thay đổi thành công mang tính khu vực và Quốc tế trên nền tảng văn hóa Nam - Bắc Việt Nam không thể là "chỉ qua một đêm". Để tăng hiệu quả quá trình thực thi công việc (Process' Performance) của cá nhân và nhóm cho mục tiêu thay đổi và phát triển quá trình tổng thể của tổ chức doanh nghiệp theo hướng xây dựng cho được mô hình Xuất sắc ('Improve what you have  - KaizenWay to Lean Transformation Excellence'), và với sự thật cần đối mặt như nhiều Chủ, Lãnh đạo Doanh nghiệp và Lãnh đạo nhiều tổ chức đang biết rõ hơn ai hết:

     + Tới 60% nỗ lực thay đổi kinh doanh thất bại (IBM)

     + Tới 60% của quá trình "văn phòng-áo cổ trắng” là không tạo giá trị gia tăng (ThinkWay)

     + Chỉ có 30% giám đốc điều hành đánh giá những nỗ lực thay đổi của họ là thành công (Keller & Aiken)

     + Chỉ có 15% của bất kỳ sự đổi mới quan trọng nào trong sản xuất  -  kinh doanh của họ được báo cáo (NSF)

    + Không dưới 70% đối tượng được tiếp xúc chưa hiểu rõ Bản chất của Công nghiệp và Công nghệ - nguồn gốc của "sự trì trệ" cho việc tạo thêm giá trị (Kaizen Group Experts).


Không giống như tổ chức khác, Chuyên gia Kaizen Institute tại Vietnam đã và đang tập trung vào việc thay đổi trên, giúp cho các khách hàng cùng sự sáng tạo ​​chiến lược (không cần đầu tư thêm hoặc không cần đầu tư nhều) trên nền nguồn lực hiện có để thực hiện thay đổi, đổi mới sáng tạo để tập trung vào công việc quan trọng để minh sáng tạo giá trị (qua văn hóa "công nghiệp hơn") thông qua chiến lược hành động "Thay đổi - Kaizen™ way" qua việc nhân bản chất ("Gembakaizen') để loại trừ các "vấn đề" tồn đọng, tổn thất để công ty, nhà máy, tổ chức có thể tiếp tục duy trì sự thay đổi sáng tạo (Kaizen™ Way to Lean organizational Excellence) để nhận được kết quả dẫn đầu trong ngành công nghiệp hoặc công nghiệp dịch vụ  cốt lõi của bản thân tổ chức doanh ngihệp tập trung thực hiện.

Chuyên gia KAIZEN - Làm việc trực tiếp từ nhà máy, công xưởng tới văn phòng Thực tế, Trải nghiệm từ kỹ thuật viên, thử nghiệm viên, kỹ sư chất lượng tới quản lý cao cấp - sẵn sàng giúp các công ty hoặc tổ chức: 

     (1) GEMBAKAIZEN™ - Xác định cơ hội thay đổi thực chất để gia tăng giá trị hiệu quả từ các quá trình hiện tại của nhà máy, doanh nghiệp ('Seeing' for an Excellent Lean transformation' (sau 1-3 ngày làm việc tùy quy mô tổ chức);

     (2) Định hướng, đề ra để thị hành một kế hoạch chiến lược cho phép hành động trong Sáu tháng hoặc một đến hai năm tới với các giải pháp cho "Tốc độ, Chính xác, ít căng thẳng hơn" cho các quá trình tạo giá trị - Giúp lãnh đạo, các khách hàng cho phép thi hành một số lượng phù hợp các Dự án thay đổi năng suất hơn, chính xác, hiệu quả hơn, đảm bảo thỏa mãn hơn cho yêu cầu của khách hàng (sau 1-3 ngày  'Kaizen way to Lean' workshop').

     (3) Giúp tổng hợp cho các bài học để duy trì việc thực hành - Coaching cho nhân lực (heroes) của tổ chức doanh nghiệp thực thi mục tiêu Chiến lược KAIZEN™ to Lean cho quá trình tạo sản phẩm hiệu quả hơn, hỗ trợ tạo sản phẩm mới có kết quả Nhanh hơn và có các hoạt động ngày một thỏa mãn nhu cầu cao hơn cho nhân viên và đối tác.


Với tầm nhìn cho môi trường tự do ASEAN / FTA ngày nay - Chuyên gia KAIZEN và Doanh nghiệp cần làm nhiều hơn nữa cho sứ mệnh: "Hiện thực hóa sức mạnh công nghiệp tại Việt Nam".   Với nền tảng kiến thức và các bài học thực hành tốt nhất có được từ các tổ hợp nhà máy, tập đoàn, các công ty dịch vụ chuỗi cung ứng hàng đầu có nguồn gốc từ Hoa kỳ, Canada, Nhật, Italy, Đức, Pháp, Malaysia, Thailand, Singapore - Asean, Ấn độ, Trung quốc, Trung đông và nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam, chuyên gia Kaizen Vietnam Inc tiếp tục thực hiện việc nghiên cứu, tổng kết, chia sẻ và thưc hành Tư vấn - Huấn luyện để tiếp tục 'Biến' các nguyên tắc, Triết lý ('bí ẩn' của các công ty đa quốc gia hàng đầu) thành các giải pháp Cải tiến đơn giản và Hiệu quả hơn trong khi Ít hoặc Không cần đầu tư thêm,  loại trừ sự tồn đọng trong các quá trình tạo sản phẩm, tăng tốc độ "chảy" các tài sản nguyên vật liệu, hoặc loại bỏ những việc làm - thủ tục không cần thiết, giảm thiểu các Biến động mất kiểm soát thông qua việc Đối thoại tích cực và Phát huy xuất sắc nguồn lực (Heroes) hiện có của nhà máy, tổ chức doanh nghiệp; nâng cao trình độ, thái độ ý thức công nghiệp đúng đắn ngay từ đầu, có tác phong chuyên nghiệp, đóng góp giá trị vào sự nghiệp phát triển bản thân nhân viên (hero) và bản thân tổ chức doanh nghiệp tại Việt Nam cho thời kỳ cạnh tranh Asean, FTA hiện hữu.


Mục tiêu giá trị nào? Không ngừng gia tăng Giá trị trong quá trình nhận vật tư, thông tin, xử lý tạo và cung cấp sản phẩm của thành viên và tổ chức doanh nghiệp (Flow and Accuracy) -- Xác định chính xác quá trình cần thiết nhằm khai thông cho phát triển và huy động các nguồn lực sẵn có (Heroes) của doanh nghiệp gúp cho tổ chức doanh nghiệp tập trung phát huy khả năng tiềm tàng của nguồn lực sẵn có; gia tăng cơ hội và mở rộng thị phần cho khả năng cạnh tranh khu vực, quốc tế xuất sắc.

Hệ thống và công cụ cốt lõi?  Gia tăng Giá trị: Chuyên gia Kaizenvietnam sẵn sàng chia sẻ kiến thức kỹ năng kinh nghiệm phát triển và huy động nguồn lực (heroes) của doanh nghiệp để cùng triển khai ứng dụng Hệ thống các nguyên lý và phương pháp thực hành trong công nghiệp hiện đại - hiệu quả: LEAN - Smart system, Operations for 'Lean' và sản phẩm chủ lực; Operational Excellence - OE, KPI, TQM, TPM, '5S2Kaizen'; PAP - Precision and Accuracy program - Hệ thống hóa đo lường thử nghiệm - phương pháp gia tăng độ đúng và chính xác để đạt và vượt mức công nhận trong Đo lường Thử nghiệm - IEC 17025; Tận dụng vận hành hiệu quả thực chất hơn bằng nguyên tắc Phòng ngừa rủi ro (PACA) của hệ thống quản lý chất lượng sẵn có (iso 9001); Lean - gia tăng hiệu suất sử dụng năng lượng (iso 50001); Lean-AM để cải tiến và ít lãng phí hơn từ các quá trình hỗ trợ Cơ điện, Supply-logistics - sẵn sàng chủ động tránh thời gian 'chết' cho việc sản xuất tạo sản phẩm.

Kaizen Vietnam - Giá trị cốt lõi hướng tới ai?

++ Kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng làm việc khoa học chuyên biệt cho các kỹ sư, cán bộ, quản lý nhà máy, doanh nghiệp: cơ hội gia tăng kiến thức, có tư duy giá trị và kỹ năng áp dụng các phương pháp hiện đại cho chiến lược Lean (Kaizen -for- Lean transformation and Innovation) - tăng tốc độ tạo sản phẩm, quản lý tăng Hiệu quả từ các các nguồn lực hoặc tài sản hiện có của nhà máy, tổ chức,doanh nghiệp.

++ Kỹ năng, ý thức phát triển nghề nghiệp, tư duy giá trị, sẵn sàng cho môi trường làm việc công nghiệp, quá trình FF - phát hiện và giải quyết vấn đề sớm, và tham gia các dự án thay đổi cải thiện trong môi trường công nghiệp (bao gồm và rất tốt cho các bạn sinh viên, chủ thể tương lai!).

KAIZEN™ Way (Lean Transformation Exellence) là như thế nào? với kinh nghiệm sâu sắc nhiều năm thực thi các dự án cải tiến nhà máy, tiếp xúc làm việc với nhiều đại diện đối tác cho thi hành các dự án trong các doanh nghiệp Việt Nam và Quốc tế - để tạo Giá trị đích thực nhanh hơn, hơn bao giờ hết ý nghĩa "Kaizen" nên và rất cần thiết được thấu hiểu cho chính xác hơn (như là một Triết lý phát triển mang tính văn hóa sâu sắc, đặc biệt nó Không chỉ là một 'công cụ' và không chỉ là các 'cải tiến nho nhỏ' như một số bài viết đã từng chủ quan đề cập) - Ở đây Kaizen được hiểu là "Mọi người, mọi ngày, mọi quá trình chức năng nơi làm việc cần có sự đổi mới (innovation), có trao đổi thông tin - tư duy chuỗi hệ thống - tư duy không sai lệch - biết và hiểu rõ các từ ngữ khái nệm trong công nghệp liên quan để có thể bắt đầu cho quá trình thực hiện Kaizen - Lean transformation. Kaizen cần có Lãnh đạo đủ tầm thực  chất  cho việc chủ động đi đầu, cam kết, làm và tạo điều kiện cho các hành động cần thiết cho mục tiêu muốn một cách cụ thể cho mục tiêu giá trị chung không cũ của mọi tổ chức doanh nghiệp (mục tiêu không cũ: "Price - Cost = Profit").  Về 'Kaizen Technology', quý vị quan tâm có thể tham khảo chi tiết thêm qua LinkedIn - Tại đây!


Masaaki Imai – Management Guru, Kaizen Pioneer, on a Video:

Definition of KAIZEN


Không ngừng nâng cao kiến thức - kinh nghiệm: Với cách tiếp cận bởi nghiên cứu, trao đổi qua các bài học từ các dự án thực tế từ nhà xưởng và văn phòng - làm việc để học, các chuyên gia về hệ thống đo lường-thử nghiệm, quản lý năng suất KaizenVietnam Inc không chỉ tư vấn hướng dẫn thực hiện việc cải tiến các quá trình, mà các thành viên tham gia nhanh chóng sử dụng được kiến thức truyền thống và hiện đại chắt lọc phù hợp (Hoa kỳ - Việt Nam - Nhật) trong môi trường công việc khu vực hóa ngày nay mà còn giúp học viên đưa ra các giải pháp, và có thêm kinh nghiệm về đa văn hoá, kỹ năng, phương pháp tư duy hệ thống, tác phong làm việc công nghiệp, từ đó dễ dàng hoà nhập môi trường làm việc, nắm bắt, tiếp thu công nghệ, kỹ thuật mới, và trao đổi kinh nghiệm có được từ các nền kinh tế phát triển đáng quan tâm.

Bạn sẽ có lợi ích hơn qua những bài học từ lĩnh vực, công nghiệp nào? Kinh nghiệm thực tế công nghiệp Quốc tế, khả năng triển khai các dự án điểm và nhân rộng, thay đổi xuất sắc cho mục tiêu cuối là Năng xuất hơn, Đảm bảo chất lượng; với kinh nghiệm xây dựng Chiến lược thi hành trong sản xuất có năng lực cạnh tranh Xuất sắc nhất trong điều kiên cụ thể của doanh nghiệp. Các bài học thực tiễn tổng kết bao gồm từ các chuyên gia công nghiệp Nhật Bản, Hoa kỳ, Việt Nam, cho sự phối hợp thực hiện, đặc biệt là các bài hoc tốt nhất từ việc thực thi triển khai các dự án Đo lường-Thử nghiệm, cải tiến quá trình cho mục tiêu năng suất chất lượng cho nhà máy công nghiệp như: Cơ khí, xe Máy; Điện lực, Điện tử; Nhựa - Cao su, Dệt-May, Điều khiển, Đĩa quang hoc, Dược liệu, Dung cụ thể thao,... Nơi mà chuyên gia Viện Kaizen Vietnam trực tiếp tham gia tư vấn, đào tạo cho các dự án giúp mở rộng khả năng Đo lường-Thử nghiệm/ cải tiến xuất sắc cho chiến lược sản xuất Hiệu quả, giảm thiểu lãng phí, tiết kiệm lớn trong đầu tư mở rộng và sửa chữa thiết bị, cho năng lực canh tranh quốc tế hiện thực của doanh nghiệp (bạn cũng có thể tự hiện thực và tham gia Kết nối trao đổi với Chuyên gia Kaizen tại đây).

Tại sao và Làm thế nào để Nhanh hơn & Chính xác hơn để cung cấp tới khách hàng những thứ họ cần?

Hiểu thực chất hơn về bản chất bản chất Công nghiệp và tiếp tục Thay đổi cho giải pháp 'Lean' công nghiệp - Hãy kết nối và Phản hồi hoặc gửi yêu cầu qua email  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  Chuyên gia Kaizenvietnam Inc sẽ giúp tổ chức của bạn thực thi các nhu cầu Đào tạo - Thực hành Xác định và cải tiến hay Giải quyết vấn đề cho hiệu suất và hiệu quả hơn trong khi ít hoặc Không cần đầu tư thêm, để thực thi dự án Năng suất hơn (+20-30%), tăng sự đối thoại và hài lòng của nhân viên và khách hàng - Thứ mà các nhà Lãnh đạo tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức Không thể không quan tâm trong môi trường cạnh tranh Asean và các FTA hiện hữu.

 

Contact Us Now


Email: info@kaizenvietnam.com

Call: +84966873538  (English | Vietnamese speaking Helper) or Text Us we 'll response  you ASAP.STATEMENT CONTACT US

Global KAIZEN™ Institute in Vietnam

KAIZEN Institute Vietnam

Ha Noi Capital: Ford building, 4th floor, 105 Lang Ha St, Dong Da District,
Phone: +84 (4) 3200 1178
Hotphone: +849 6687 3538

Ho Chi Minh City: Building: 97 Dang Dung St, Tan Dinh Ward, District 1
Phone: +84 (8) 6884 9648
Hotphone: +849 3368 6853

vn.kaizen.com

KAIZEN and GEMBAKAIZEN are the trademarks of KAIZEN Institute

Copyright © 2012-2017 . All Rights Reserved.